Przejdź do treści

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 1 w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w SP w Kurowie (04.01.2013)

138 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 2 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 (25.09.2013)

300 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Kurowie

126 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2014 - Roczny Plan działania SP w Kurowie

121 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 1/2014 - Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku SP w Kurowie na rok 2014

397 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do oddziału przedszkolnego przy SP w Kurowie

129 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 3/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014.

213 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych

339 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

132 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr1/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w SP w Kurowie

397 KBPobierz na dysk

Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi (zał. do zarządzenia nr 1/2015)

6.1 MBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie: tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej i oraz odzieży i obuwia zastępczego obowiązujący od 6 stycznia 2015r.

1.0 MBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w SP w Kurowie

127 KBPobierz na dysk

Załącznik n 1 do zarządzenia nr 3/2015 - roczny plan działania SP w Kurowie

122 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 4 do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w SP w Kurowie

396 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w roku szkolnym 2015/2016

137 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr1/2017 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

203 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali gimnastycznej i sal dydaktycznych na rok 2018.

117 KBPobierz na dysk