Przejdź do treści

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 

Ewelina Wojtaszuk – przewodniczaca
Barbara Myśków – z-ca przewodniczącej
Karolina Witulska  - skarbnik
Maja Szewczyk  - sekretarz
Patrycja Malicka – członek
Jolanta Piekarzewicz – członek

Trojki klasowe:
Klasy 0-I:
1.    Ewelina Wojtaszuk
2.    Natalia Kuklis
3.    Izabela Winkowska
Klasy II-III:
1.    Karolina Witulska
2.    Jolanta Piekarzewicz
3.    Danuta Żeromska
Klasy IV-V:
1.    Barbara Myśków
2.    Weronika Matuk
3.    Anna Kluk
Klasa VI
1.    Maja Szewczyk
2.    Agnieszka Chmera
3.    Patrycja Malicka